Voorlopig alleen realisatie MFA - Gebiedsontwikkeling Kruidentuin voorlopig gestopt

De gemeenteraad heeft op 6 november 2012 bij de begrotingsbehandeling besloten de gebiedsontwikkeling Kruidentuin stop te zetten. Dit betekent dat na de realisatie van de MFA Kruidentuin de opstallen van sportzaal Vitaal en de huidige ods De Dubbeldekker worden gesloopt en gelet op de economische situatie zal op de vrijkomende locaties de komende jaren geen herontwikkeling plaatsvinden.