Eerste en tweede voorstel Gebiedsvisie

Op 15 augustus is door de Gemeente de eerste informatie avond voor de buurtbewoners gegeven, zie Presentatie Maandagavond 15 augustus buurtbewoners

Vanaf vrijdag 19 augustus is de eerste gebiedsvisie gepubliceerd:  Eerste Gebiedsvisie De Kruidentuin

In de laatste week van september, is het tweede voorstel van de Gebiedsvisie openbaar geworden: Herziene Gebiedsvisie De Kruidentuin